PODRĘCZNIKI DO ODDZIAŁU 3- LATKÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 sierpnia 2017

Informuję Państwa, iż w najbliższym czasie zostaną podjęte działania wyboru podręczników do oddziału „3-latków’.

Przesunięcie terminu podania podręcznika związane jest z toczącym się postępowaniem przetargowym na zatrudnienie nauczyciela wychowania przedszkolnego do oddziału 3-latków w ramach projektu pn. „Uniwersytet przedszkolaka” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3.Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Aleksandra Lewandowska