OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2018

OGŁOSZENIE

Kierownik projektu pn. „ Uniwersytet Przedszkolaka” ogłasza nabór dzieci na
wolne miejsca w ramach realizacji zajęć opiekuńczych w wydłużonych
godzinach pracy Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.

 

 

 

Liczba wolnych miejsc w OWP w Suchym Dębie – 7 miejsc
Liczba wolnych miejsc w OWP w Grabinach- Zameczku – 1 miejsce
Liczba wolnych miejsc w OWP w Koźlinach – 0 miejsc.

- Termin rozpoczęcia rekrutacji 23.11.2018
- Termin zakończenia rekrutacji 30.11.2018
- Dokumenty rekrutacyjne są dostępne u nauczycieli i dyrektorów placówek.
- Komplet dokumentów należy złoży do nauczycieli, dyrektorów placówek lub sekretariacie szkół.
- Regulamin naboru dzieci na wolne miejsca w ramach realizacji zajęć opiekuńczych w wydłużonych godzinach dostępny jest na stronach internetowych szkół tj.

- OWP Suchy Dąb www.suchy-dab.edu.pl w zakładce Uniwersytet
przedszkolaka
- OWP Grabiny-Zameczek www.zspgrabiny.pl w zakładce
Uniwersytet przedszkolaka
- OWP Koźliny www.spkozliny.pl w zakładce Uniwersytet
przedszkolaka.

kierownik projektu
Zdzisława Kruszczyńska

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.