Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klasa 0 a

Przejdź do - Klasa 0 a

Cyra Natalia, Czepiel Dominika, Dymarkowska Natalia, Gołębiewska Kornelia, Kotarska Olga, Kowalczyk Maja, Krawczyk Franciszek, Krefta Filip, Krefta Oliwia, Leśkiewicz Kinga, Liszewski Mateusz, Moske Tomasz, Pruchniewicz Nina, Woelk Karol.

Wychowawcą jest Gantner Agnieszka

13 listopada 2015

SZKOLNICTWO W SUCHYM DĘBIE NA PRZESTRZENI WIEKÓW od XVII wieku do 1945 roku

Przejdź do - SZKOLNICTWO W SUCHYM DĘBIE NA PRZESTRZENI WIEKÓW od XVII wieku do 1945 roku

Pierwsze wiadomości o szkołach na terenie Żuław Gdańskich pochodzą z XVII wieku. Wówczas sieć szkół parafialnych była integralnie złączona z siecią parafii i kaplic żuławskich. Nauczyciele pełnili funkcje: dzwonników i organistów, z czym wiązały się dodatkowe możliwości grywania po domach na weselach i chrztach. Zasadniczym i stałym dochodem była jednak opłata za naukę dzieci, którą cała wieś wypłacała im kwartalnie. Nie wszyscy wywiązywali się z tego obowiązku. Na moczarach przynależnych do wsi Ostrowite mieszkał w 1618 roku chłop, który uważał, że jest poza granicami parafii i nie wywiązywał się z grupowych zobowiązań finansowych wobec wspólnoty i szkoły w Ostrowitem.

2 września 2015
Czytaj więcej o: SZKOLNICTWO W SUCHYM DĘBIE NA PRZESTRZENI WIEKÓW od XVII wieku do 1945 roku

Szkoła w Suchym Dębie w latach 1945 - 2010

Przejdź do - Szkoła w Suchym Dębie w latach 1945 - 2010

Polska szkoła powstaje w roku 1945 i znajduje się w dwóch budynkach. Jedna część dzieci uczyła się w kościelnej kaplicy, a druga w budynku w którym przed wojna była szkoła. Warunki lokalowe były bardzo trudne. Dzieci było 113, izb lekcyjnych 4, a oddziałów klasowych 7. W roku szkolnym 1945/1946 kierownikiem szkoły był Józef Kulasiak, który pracował wraz z zoną Stefania Kulasiak, Helena Markiewicz i Barbarą Foryńską. Wiosną 1946 roku J. Kulasiak uległ śmiertelnemu wypadkowi.

 Rok szkolny 1946/1947 szkoła rozpoczyna w zmienionym składzie. Przybywają nowi pedagodzy: Antonina Kozłowska, która pełni funkcję kierownika szkoły oraz Maria Chomicz, Tatiana Kasataja i Adolf Soroka.

2 września 2015
Czytaj więcej o: Szkoła w Suchym Dębie w latach 1945 - 2010

Sztandar Szkoły Podstawowej

Przejdź do - Sztandar Szkoły Podstawowej

25 stycznia 1997 roku Szkoła Podstawowa w Suchym Dębie otrzymała sztandar. Ufundowali go rodzice, uczniowie, nauczyciele, władze gminy i sponsorzy. W imieniu rodziców przekazali go Ryszard Stańczyk, Marzena Budziak i Barbara Kamińska. Odebrał go dyrektor Zbigniew Jankowski i przekazał uczniom Sławomirowi Malczewskiemu, Annie Buczkowskiej i Alicji Kułaga.

Sztandar towarzyszy uczniom podczas uroczystości i akademii szkolnych. Pierwszoklasiści składają uroczyste ślubowanie w jego obecności. Zajmuje ważne miejsce w gablocie szkolnego korytarza.

3 września 2015
Czytaj więcej o: Sztandar Szkoły Podstawowej

Nasz patron "Obrońcy Westerplatte"

Przejdź do - Nasz patron "Obrońcy Westerplatte"

25.01.1997 roku w obecności uczestnika walk na Westerplatte Julina Dworakowskiego, Gdańskiego Kuratora Oświaty Danuty Kledzik, przedstawicieli Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, władz Województwa Gdańskiego, władz Gminy Suchy Dąb, grona pedagogicznego, pracowników, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości Szkole Podstawowej w Suchym Dębie nadano imię „Obrońców Westerplatte”.

Patron szkoły powinien wpływać na postawę dzieci i młodzieży. Uczniowie powinni czerpać z doświadczeń patrona, bohaterskiej i patriotycznej postawy. Nazwa szkoły to również szacunek i pamięć o regionie tak ważna dla lokalnej społeczności. Wszystkie te warunki spełniali żołnierze polscy walczący na Westerplatte w 1939 roku.

4 września 2015
Czytaj więcej o: Nasz patron "Obrońcy Westerplatte"